Przewlekłe choroby zapalne układu moczowego.

Лечение заболеваний мочевых органов в Трускавце

Jakie jest niebezpieczne leczenie antybiotyczne układu moczowego ?

Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek najczęściej rozwija się u pacjentów z patologią urologiczną. Szerokie zastosowanie w leczeniu odmiedniczkowego zapalenia nerek leków przeciwbakteryjnych niewiele zmieniło charakter przebiegu i wynik choroby.

Stosowanie jakichkolwiek leków nie wpływa na przebieg przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek, ale może tylko mniej lub bardziej zmniejszyć te, lub inne objawy. Równie ważne jest to, że 14% pacjentów, którzy stosowali antybiotyki w leczeniu, ma powikłania lecznicze, których liczba wzrasta z każdym rokiem.

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia na kurorcie

Wśród znanych metod leczenia przewlekłych chorób zapalnych nerek i dróg moczowych szczególne miejsce zajmuje leczenie uzdrowiskowe w Truskawcu („Szachtar”, „Perła Podkarpacia”, „Karpaty”).

Sukces leczenia zależy przede wszystkim od prawidłowego doboru pacjentów.

Wskazania do leczenia w ośrodku:

Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek w fazie kliniczno-laboratoryjnej remisji (pierwotnej, wtórnej) z zadowalającą funkcją nerek i urodynamiką.

Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek po operacjach oszczędzających narządy na nerkach i drogach moczowych przez 1-1, 5 miesięcy po interwencji. Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek pojedynczej nerki. Przewlekłe niespecyficzne zapalenie pęcherza moczowego w fazie remisji (pierwotne, wtórne, zapalenie pęcherza u dzieci).

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego:

  • ostre formy przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek, zapalenia pęcherza moczowego;
  • przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego występujące na tle obturacyjnych uropathii o wrodzonym lub nabytym charakterze, które wymagają leczenia chirurgicznego;
  • specyficzne choroby zapalne nerek i dróg moczowych bez wcześniejszej sanacji
  • połączenie odmiedniczkowego zapalenia nerek z chorobami, których leczenie w ośrodku nie jest pokazane
  • przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego — wrzodziejące i włóknisto-wrzodziejące, torbielowate, zgorzel, nowotwory podobne, ziarniniakowate.

Leczenie uzdrowiskowe jest jednym z najlepszych podejść do uzdrowienia narządów moczowych.

Powszechnie znane są pozytywne wyniki leczenia uzdrowiskowego przewlekłych chorób zapalnych nerek i dróg moczowych w Truskawcu („Szachtar”, „Perła Podkarpacia”, „Karpaty”). Leczenie w tym ośrodku pozwala osiągnąć remisję choroby u większości pacjentów. Po leczeniu uzdrowiskowym u pacjentów z niespecyficzną infekcją dróg moczowych ból zmniejszył się lub zniknął, poprawiły się testy moczu i wskaźniki czynności nerek.

Lekarze zauważają, że im krótszy czas trwania choroby, tym częściej osad moczu jest znormalizowany i bakteriuria ustaje.

Pomimo powszechnego stosowania środków przeciwbakteryjnych, przypadki przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek u osób w różnych grupach wiekowych, szczególnie u dzieci i młodzieży, znacznie wzrosły w ostatnich latach. Analizując wyniki leczenia (poprawa stanu ogólnego, normalizacja składu cytologicznego moczu, stan funkcjonalny nerek i stopień bakteriurii), wykazano, że w pierwotnym odmiedniczkowym zapaleniu nerek, gdy nie ma wrodzonych i nabytych czynników zakłócających odpływ moczu, leczenie okazało się najskuteczniejsze.

Większość pacjentów przybywa do ośrodka po długotrwałym leczeniu lekami przeciwbakteryjnymi, które doprowadziły do pojawienia się L-form bakterii (protoplastów i sferoplastów). Po leczeniu uzdrowiskowym w Truskawcu („Leśna Pieśń”, „Mołdawia”, „Wiosna”), ogólny stan zdrowia u większości pacjentów uległ poprawie, bakteriuria ustała lub się zmniejszyła.

We wtórnym odmiedniczkowym zapaleniu nerek z zaburzeniami urodynamiki liczba bakterii pozostała zwiększona do końca leczenia.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że funkcjonalna niewydolność dróg moczowych zapobiega osiągnięciu efektu terapeutycznego, a intensywność procesu zapalnego u takich pacjentów pod koniec leczenia nie jest znacznie zmniejszona.

Przy zadowalającej urodynamice, zarówno w odmiedniczkowym zapaleniu nerek, jak i przewlekłym zapaleniu pęcherza normalizacja liczby białych krwinek, zanik aktywnych białych krwinek, zatrzymanie białkomoczu wskazują na skuteczność leczenia uzdrowiskowego.

Zalecenia dotyczące krzepnięcia wody mineralnej „naftusia”

Działanie przeciwzapalne „Naftusi” jest w pewnym stopniu związane z kwasami humusowymi, które przyczyniają się do zmniejszenia procesu zapalnego. Szybkie wchłanianie wody w jelitach przyczynia się do włączenia złożonych mechanizmów neurohumoralnych, wspierających stałość środowiska wewnętrznego organizmu.

Zmniejszenie wchłaniania kanalikowego i zwiększenie filtracji kłębuszkowej — jeden z mechanizmów działania moczopędnego „Naftusi”.

Przed przepisaniem optymalnego leczenia urolog powinien mieć jasny obraz nie tylko występowania i głębokości procesu zapalnego, ale także stanu funkcjonalnego nerek i dróg moczowych. Jeśli ta informacja nie jest dostępna, konieczne jest przed badaniem w warunkach ośrodka.

W tym celu stosuje się: rentgenowskie metody badań urologicznych, instrumentalnych, radioizotopowych, ultrasonograficznych i laboratoryjnych. Chociaż nowoprzybyli są badani w pierwszej kolejności, potrzeba co najmniej 3 dni, aby dowiedzieć się pytań lekarza, który jest zainteresowany.

Bardzo pożądane jest, aby przyjść do ośrodka z wynikami badań.