Хронічні запальні захворювання сечовидільної системи

Лікування захворювань сечових органів в Трускавці

Чим небезпечне антибіотичне лікування сечової системи?

Хронічний пієлонефрит найчастіше розвивається у хворих з урологічною патологією. Широке застосування для лікування пієлонефриту антибактеріальних препаратів мало змінило характер, течії і результат захворювання.

Застосування будь-яких лікарських засобів не впливає на перебіг хронічного пієлонефриту, а здатне лише більш-менш зменшити ті чи інші симптоми. Не менш важливим є те, що 14%, хворих котрі використовували в лікуванні антибіотики, мають лікарські ускладнення, число яких з кожним роком збільшується.

Показання та протипоказання до куротного лікування

Серед відомих методів лікування хронічних запальних захворювань нирок і сечових шляхів особливе місце займає санаторно-курортне лікування в Трускавці («Шахтар», «Перлина Прикарпаття», «Карпати»).

Успішність лікування залежить в першу чергу від правильного відбору хворих.

Показання до лікування на курорті:

Хронічні пієлонефрити в стадії клініко-лабораторної ремісії (первинний, вторинний) із задовільною функцією нирок і уродинамікою.

Хронічний пієлонефрит після органозберігаючих операцій на нирках і сечових шляхах через 1-1,5 міс. після втручання. Хронічний пієлонефрит єдиної нирки. Хронічні неспецифічні циститі в стадії ремісії (первинний, вторинний, цистит у дітей).

Протипоказання до курортного лікування:

  • гострі форми хронічного пієлонефриту, циститу;
  • хронічний пієлонефрит, цистит, що протікає на тлі обструктивних уропатий вродженого або набутого характеру, які потребують хірургічного лікування;
  • специфічні запальні захворювання нирок і сечових шляхів без попередньої санації
  • поєднання пієлонефриту з захворюваннями, лікування яких на курорті не показано
  • хронічні цистити – виразкові і фіброзно-виразкові, кістозні, гангренозне, пухлино подібні, гранулематозні.

Курортне лікування – один із найкращих підходів до оздоровлення сечових органів

Широко відомі позитивні результати санаторно-курортному лікуванні хронічних запальних захворювань нирок і сечових шляхів в Трускавці («Шахтар», «Перлина Прикарпаття», «Карпати» ). Лікування на цьому курорті дозволяє домогтися ремісії захворювання у більшості хворих. Після курортного лікування у хворих з неспецифічною інфекцією сечових шляхів зменшилася або зникла біль, покращилися аналізи сечі і показники функціональних проб нирок.

Лікарі відзначають, що чим менше тривалість захворювання, тим частіше нормалізується осад сечі і припиняється бактеріурія.

Незважаючи на широке застосування антибактеріальних засобів, за останні роки помітно почастішали випадки хронічного пієлонефриту серед осіб різних вікових груп, особливо серед дітей та підлітків. Аналізуючи результати лікування (поліпшення загального стану, нормалізація цитологічного складу сечі, функціонального стану нирок та ступінь бактеріурії), показало, що при первинному пієлонефриті, коли відсутні вроджені та набуті фактори, що порушують відтік сечі, лікування виявилося найбільш ефективним.

Більшість хворих прибувають на курорт після тривалого лікування антибактеріальними препаратами, яке призвело до появи L-форм бактерій (протопластів і сферопластів). Після курортного лікування в Трускавці Лісова пісня», «Молдова», «Весна»), покращився загальний стан у більшості хворих, припинилася або зменшилася бактеріурія.

При вторинному пієлонефриті з порушеннями уродинамики число бактерій до кінця лікування залишалося підвищеним.

На підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що функціональна неспроможність сечовивідних шляхів перешкоджає досягненню терапевтичного ефекту, і інтенсивність запального процесу у таких хворих до кінця лікування істотно не знижується.

При задовільній уродинаміці, як при пієлонефриті, так і при хронічному циститі нормалізація кількості лейкоцитів, зникнення активних лейкоцитів, припинення протеїнурії свідчать про ефективність курортного лікування.

Рекомендації до застовування мінеральної води «Нафтуся»

Протизапальну дію «Нафтусі», певною мірою пов’язано з гуміновими кислотами, які сприяють зниженню запального процесу. Швидке всмоктування води в кишківнику сприяє включенню найскладніших нейрогуморальних механізмів, що підтримують сталість внутрішнього середовища організму.

Зниження канальцевої абсорбції і підвищення клубочкової фільтрації – один з механізмів діуретичного дії «Нафтусі».

Перш ніж призначити оптимальне лікування, уролог повинен мати чітке уявлення не тільки про поширеність і глибину запального процесу, але і про функціональний стан нирок і сечових шляхів. Якщо ця інформація недоступна, необхідно до обстеження в умовах курорту.

З цією метою застосовують: рентген урологічні, інструментальні, радіоізотопні, ультразвукові та лабораторні методи дослідження. Хоча новоприбулих обстежують в першу чергу, на з’ясування питань котрі цікавлять лікаря потрібно не менш ніж 3 днів.

Вкрай бажано приїжджати на курорт з результатами обстеження.