Пляшкові мінеральні води

Пляшкові мінеральні води - типи і властивості мiнеральних вод

Ознаки якості та характеристики мінеральних вод

Колір

Забарвлення води також вказує на фізико-хімічний склад порід, через які вона проходить. Чиста питна вода повинна бути прозорою та без забарвлення.

Прозорість

До питної води висуваються ряд критеріїв і прозорість , це один з них. Згідно цих вимог, питна вода може містити різні мікроелементи в дуже низькій кількості. Звичайно всіляке помутніння води змінює в негативну сторону і смакові якості. Однозначно можна зробити висновок що, мутна вода для здоров’я – шкідлива. За ступенем прозорості вода умовно поділяється на: прозору, злегка мутну,мутну, сильно мутну..

Запах

Важливе значення якості води має запах. Він вказує на можливе забруднення води різними речовинами органічного і мінерального походження.

Так збільшений вміст в ній заліза та запах сірководню, свідчить про те, що вода взята з великих глибин. Питна вода не повинна мати ніякого запаху, особливо запаху гнилі, сірководню (запах тухлих яєць), це робить її непридатною для споживання.

Неприємний також болотний, рибний запах і багато інших.

Смак

Смак води має велике значення для пізнання походження підземних вод. Солонуваті або солені підземні води дають можливість говорити про їх зв’язок з соленосними відкладами або з породами, які містять підвищений вміст солей, чи показують на глибинне походження вод.

Кислий смак води може вказувати на наявність у воді вільних кислот (сіркової або вугільної). У першому випадку це буває пов’язано з присутністю сульфідних мінералів у водовмісних породах або покладами сульфідних руд на глибинах, з якими стикаються при своєму русі підземні води.

У другому – з проходженням зон тектонічних порушень, по яких піднімається на поверхню вуглекисла вода.

Густина

Як відомо, дистильована вода при температурі 4 °С має густину, рівну одиниці. Але природна підземна вода завжди містить в собі деяку кількість мінеральних речовин, які попадають в неї з повітря разом із атмосферними опадами,і в результаті розчинення і вилуговування порід, з якими вона стикається при русі в надрах земної кори.

Тому її густина завжди більша за одиницю, причому чим більше в ній розчинених речовин, тим більша її густина.

Загальна мінералізація води

Загальна мінералізація води – це сума усіх аніонів, катіонів і недисоційованих молекул в грамах на 1 літр води. За відсутності інших критеріїв мінеральною вважають воду, загальна мінералізація якої більше 1 г/л.

По загальній мінералізації мінеральні води ділять на наступні групи :

 • води малої мінералізації (> 1-5 г/л) ;
 • води середньої мінералізації (>5-15 г/л);
 • води високої мінералізації (> 15-35 г/л);
 • розсоли (> 35-150 г/л);
 • міцні розсоли (> 150-350 г/л);
 • дуже міцні розсоли (> 350 г/л)

Розсолами можуть бути: підземні води, води солоних озер, лиманів і штучних водоймищ.

По домінуючих хімічних елементах розрізняють:

 • хлоридно-натрієві розсоли
 • натрієво-кальцієві розсоли
 • магнієво-кальцієві розсоли

Деякі з них містять в значній кількості бром, йод, залізо, сірководень. Зазвичай розсоли в розбавленому вигляді застосовують для ванн і питного лікування.
По своєму призначенню пляшкові мінеральні води розділяються на:

 • столові (мінералізація до 2 г/л)
 • лікувально-столові (мінералізація 2-8 г/л)
 • лікувальні (мінералізація 8-12 г/л).

Столові мінеральні води (наприклад, «Зельтерську») використовують тільки як столовий напій. Лікувальні мінеральні води (наприклад, «Єсентуки № 17») застосовують тільки для проведення курсу питного лікування, а лікувально-столові води (наприклад, «Боржомі») придатні як для питного лікування, так і для тамування спраги, але не систематично.

Для того, щоб мінеральна вода мала хороші смакові якості, щоб в ній утримувалися в розчиненому стані хімічні елементи і не розвивалися мікроорганізми, її на заводі насичують вуглекислотою.

Зберігати пляшки з мінеральною водою рекомендується в горизонтальному положенні при температурі 4-14 °C. Термін зберігання, вважаючи з дня розливу, складає:

 • 1 тиждень для вод, що містять органічні речовини
 • 4 місяці для залізистих вод
 • 1 рік для усіх інших вод

Умови та термін зберігання

Протягом зазначених термінів мінеральні води зберігають свої цілющі властивості. Не можна вживати каламутну з пластівцями воду, що має неприємний смак і запах.

Мінеральні води, як один з важливих елементів комплексної терапії використовують, в основному, при захворюваннях органів травлення, сечовивідної системи і обміну речовин, призначаючи їх у фазі ремісії або затухаючого загострення захворювання.

Тривалість курсу лікування складає 3-6 тижнів. Повторні курси доцільно проводити не раніше, ніж через 3 місяці після закінчення попереднього. Впродовж року слід призначати 1-3 курси лікування.

Основні протипоказання до питного лікування

Фаза загострення будь-якого захворювання шлунково-кишкового тракту; порушення моторно-евакуаторної функції шлунку і кишечника, яке може перешкоджати проходженню мінеральної води (стеноз стравоходу або воротаря, різке опущення або розтягування шлунку та ін.); захворювання серцево-судинної системи, що супроводжуються набряками і порушенням функції нирок; захворювання сечовивідних шляхів, що вимагають хірургічного лікування.